המותג המוביל מסוגו בישראל משנת 2011

תקנון האתר:

מסמך זה משמש כתקנון ומפרט את תנאי השימוש באתר www.trifit.co.il

תנאי השימוש משמשים גם כתקנון של האתר. תנאי שימוש אלה חלים על שימוש בכל עמודי האתר ובכל מתחם המופעל תחת כתובת זו,כל שימוש באתר זה כפוף לתקנון האתר ומותנה בקריאת התקנון וייחשב כהסכמה לכל ההוראות הכלולות בתקנון האתר, כפי שיהא בתוקף, בכל עת.

האתר מופעל ע”י חברת ידורו ניהול בע”מ (להלן: “בעל האתר").

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה: במייל info@trifit.co.il, או לחלופין בטלפון שמספרו: 03-5441002, או בדואר לכתובת: קריניצי 39 רמת גן

תנאי השימוש באתר מהווים חוזה בין בעל האתר לבינך לכל דבר ועניין. בכניסה לאתר, או עשיית כל שימוש אחר בו, לרבות גלישה בו ורכישה באמצעותו, הינך מסכים לתנאי שימוש אלה. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) יש לקבל  את הסכמת הוריך, או של האפוטרופוס החוקי שלך טרם ביצוע רכישה דרך האתר.

בעל האתר רשאי לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי או עדכון ייכנס בתוקף עם פרסומו באתר. לכן מומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן סדיר עבור שינויים או עדכונים.

האתר מציע למכירה פריטי ביגוד, אביזרים ומוצרים שונים. תנאי שימוש אלה קובעים, בין היתר את תנאי השימוש, הרכישה, הביטול וההחזרה. אנא קראו אותם בעיון.

בכל מקום בתקנון זה, או באתר בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר וכל האמור בלשון יחיד – גם בלשון רבים, במשמע, הכול ע”פ הקשר הדברים והדבקם. 

זכות השימוש באתר

השימוש באתר זה הנו על-פי תנאי שימוש המובעים כאן. כל העושה שימוש באתר ייקרא להלן “משתמש”.

בעל האתר רשאי לקבוע כי השימוש באתר, כולו או חלקו, יהיה על-פי הרשמה על-ידי ובעזרת שימוש בשם משתמש. על כל מידע המועבר על ידי המשתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או סיסמה להיות נכון ומדויק.

זכויות השימוש באתר, בחשבון, בשם המשתמש והסיסמה, אם יוקצו כאלה, הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה, ואין לשתף בהן כל צד ג’. כל פעילות בחשבון, בשם משתמש ובסיסמה הנה באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך, בשם המשתמש שלך או בסיסמה, יש להודיע על כך מיידית לבעל האתר. עם זאת, הודעה זו לא תטיל כל אחריות על בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה. 

בעל האתר רשאי לבטל או להגביל כל זכות שימוש, חשבון, שם משתמש או סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת.

המשתמש מתחייב שלא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים באתר לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל תוכנה ל ו/או יישום אחר העשוי להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או לעשות שימוש ב”זוחלים”, “רובוטים” וכיו”ב. עם זאת למנועי חיפוש לגיטימיים מותר לסרוק את האתר כמקובל לצורך יצירת קישורים ממנוע החיפוש.

נגישות
האחראי על הנגישות בחברה ובאתר (בשלבי שידרוג) הוא אסף. בעל לקות ראיה ושמיעה משרותו בלבנון כמ"פ בגולני.
לאורך השנים סייענו רבות לנכי צה"ל ובעלי מוגבלויות פיזיות, והתאמנו עבורם בקשב ובסבלנות את המוצרים שישפרו את איכות חייהם.
ניתן לפנות ולקבלת הדרכה ועזרה בטלפון 03-5441002 או במייל trifit@012.net.il

המידע המתפרסם באתר

האתר משמש בין היתר כחנות מקוונת למכירת פריטי ביגוד, ציוד, אביזרים ומוצרים אחרים שיוצעו מעת לעת.

בעל האתר נוקט אמצעים סבירים כדי לוודא את נכונות המידע שמופיע באתר, אך סשום מקרה לא יהיה אחראי בגין טעויות אשר נפלו בתום לב.

מצב מלאי המוצרים המתפרסמים משתנה מעת עת. בעל האתר אינו מתחייב שכל המוצרים המתפרסמים באתר יימצאו בפועל במלאי בעת ביצוע הזמנה.

ביטול עסקה
במקרה של ביטול עסקה מצד הלקוח, במידה והמוצר נשלח אל הלקוח בדואר, יקוזזו דמי משלוח של 20 שקלים מדמי בבחזר,  במידה ונשלח בדואר מהיר
יקוזזו דמי משלוח בסך 50 ש"ח מסכום ההחזר ללקוח.
דמי סליקה יקוזזו גם הם מסכום העסקה (2% + מע"מ).
כל ביטול עסקה יתבצע ע"פ הוראות חוקי הרשות  להגנת הצרכן. 

הזמנה שלא תגיע ליעדה בשל הכנסת פרטי משלוח או פרטי יצירת קשר שגויים על ידי המזמין, לא תבוטל עד לאיתור החבילה וקבלתה במחסן שלנו,
לכן יש להקפיד למלא את הפרטים באופן מדויק בטופס ההזמנה, לרבות כתובת ומס' טלפון נייד. 

x

#{title}

#{text}

#{price}